Pripravujeme pre rok 2017 nasledovné odrody a balenia

sadbových zemiakov :

Adora 5 kg , 25 kg a 45ks  v predaji

Impala 5 kg

Anuschka 5 kg

Colomba 5 kg 

Colette 5 kg

Carrera 5 kg

Cicero 5 kg  25 kg    v predaji

Red skarlet 5 kg 25 kg a 45ks vaničky v predaji

Vivaldi 5 kg a 45 ks vaničky v predaji

Agria 5 kg , 25 kg  

Sunita 5 kg

Annabelle 5 kg  a 45ks vaničky v predaji

Orlena 25 kg

Mona Lisa 5 kg , 25 kg v predaji

Desiree 5 kg , 25 kg   v predaji

Sylvana 5 kg , 25 kg  v predaji

Talentine  25 kg a 45ks vaničky v predaji

Viktoria 5 kg , 25 kg a 45ks vaničky v predaji